Termin „Polskie Obozy Zagłady” stworzył polski bohater narodowy.

Dla czytelnika z wykształceniem historycznym teza, że „Polskie Obozy Śmierci” istniały, nie tylko nie jest szokująca, ale jest dobrze udokumentowana.  Dziś, gdy na całym świecie używanie zwrotu „Polskie Obozy Zagłady” jest odbierane przez obywateli polskich jako skrajny przejaw ignorancji lub celowego działania, sami Polacy poświęcają własnej, tragicznej historii, niedostatecznie dużo refleksji i badań, bo twórcą tego sformułowania nie jest żaden mityczny ośrodek wrogiej Polsce propagandy, ale Polak którego postawa życiowa stawiana jest za wzór do naśladowania. Czytaj dalej Termin „Polskie Obozy Zagłady” stworzył polski bohater narodowy.